mata kuliah Teknologi Sediaan Solida berisi pokok-pokok Bahasa tentang cara pembuatan sediaan solida, rancangan formula yang digunakan, serta evaluasi yang akan dilakukan.